Skip to content

Publikime

Monografia – 5 Vjet KCDE

Kjo monografi është shkruar me rastin e 5 vjetorit të themelimit zyrtar të qendrës, dhe përmban një përmbledhje të aktiviteteve, angazhimeve e përceptimeve ndaj “KCDE-së”. Përgjatë gjithë kësaj kohe, KCDE ka organizuar dhe zhvilluar programe të shumta  arsimore, trajnime dhe punëtori për mësimdhënësit, nxënësit dhe… Read More »Monografia – 5 Vjet KCDE

Increasing higher education opportunities through equal access to e-learning and technology​

This document has been produced as part of the “Increase higher education opportunities through equal access to e-learning and technology” project with the financial assistance of the HERAS social dimension small grant funding. The contents of this document are the sole responsibility of Kosova Center for Digital Education (KCDE)… Read More »Increasing higher education opportunities through equal access to e-learning and technology​

en_US