Skip to content

Publikime

Puna bazë dhe hulumtimi për të informuar sektorin e e-learning në Kosovë, si dhe për të mbështetur suksesin e studentëve dhe edukatorëve përmes platformave të mësimit online dhe të përzier

Monografia – 5 Vjet KCDE

Increasing higher education opportunities through equal access to e-learning and technology​

Disconnected: Inequality and ‘E-Learning’ in COVID-Era Kosovo​

E-Learning” Programs and Roma, Ashkali, and Egyptian Youth

Mungesa e Politikav Udhëheqëse e Arsimit Online në Kosovë

Lessons Learned? The Future of “E-Learning” in Kosovo

The Gender Gap in distance Education in Kosova

Hartëzimi Digjital i Shkollave në Komunen e Prishtinës permes Fokus Grupeve

sq