Skip to content
Kosova has the unique opportunity to reimagine how

Kosova ka mundësinë unike për të riimagjinuar se si "mësimi digjital" mund të angazhojë dhe frymëzojë studentë nga të gjitha sferat e jetës.

Kosova has the unique opportunity to reimagine how

Kosova ka mundësinë unike për të riimagjinuar se si "mësimi digjital" mund të angazhojë dhe frymëzojë studentë nga të gjitha sferat e jetës.

Kosova has the unique opportunity to reimagine how

Kosova ka mundësinë unike për të riimagjinuar se si "mësimi digjital" mund të angazhojë dhe frymëzojë studentë nga të gjitha sferat e jetës.

Kosova has the unique opportunity to reimagine how

Kosova ka mundësinë unike për të riimagjinuar se si "mësimi digjital" mund të angazhojë dhe frymëzojë studentë nga të gjitha sferat e jetës.

Qendra Kosovare për Edukim Digjital (QKDE) është një organizatë jofitimprurëse e Kosovës e cila ofron trajnime të vazhdueshme për zhvillimin profesional të mësimdhënësve në mësimin online, dhe lehtëson dixhitalizimin e sektorit të arsimit në vend përmes hulumtimit dhe angazhimit avokues.

KCDE u themelua si një projekt-pilot për arsimin në distancë në vitin 2016 dhe u regjistrua si OJQ në vitin 2018 me misionin për të diversifikuar mjetet dhe alternativat e mësimdhënies dhe mësimnxënies nga të mësuarit tradicional në të përzier.

Platforma EduPerformanca

EduPerformanca

Duke përdorur edUPerformanca ju mund të vlerësoni fushat tuaja, të listoni fushat dhe shkollat më të mira.
Në këtë mënyrë ju mund të jepni kontributin tuaj drejt një sistemi arsimor të përmirësuar në vendin tuaj.
EduPerformanca

Connect-ed Kosova Tracking System

Ai identifikon numrin e fëmijëve që kanë mbetur pas për shkak të ndarjes dixhitale dhe shërben si një platformë që do të ndihmojë në tejkalimin e ndarjes dixhitale mes fëmijëve në Kosovë.

Sistemi ka tre komponentë kryesorë:

 

Rastet e identifikuara – tregoni numrin e nxënësve shkollorë për komunë që nuk kanë mundur të ndjekin mësimin në distancë ose elektronik gjatë pandemisë

Asetet e mbledhura – tregoni numrat realë të aseteve të grumbulluara nga donacionet

Asetet e shpërndara – janë të lidhura drejtpërdrejt me kategorinë e 'rasteve të identifikuara' për të parë ndikimin në kohë reale që të gjithë donatorët po bëjnë për këta fëmijë në nevojë

[template_bubble]

Mësimdhënia online në nivelin e duhur

Mësimdhënia online në nivelin e duhur

KCDE
185
150
 • Hyrje në mësimin online
 • Metodat e Mësimdhënies Online
 • Materialet Audio-Vizuale
 • Vlerësimi Online
 • Sistemi për Menaxhimin e Mësimit
Popular

Hyrje në mësimin online

MODULI 1
37

Metodat e Mësimdhënies Online

MODULI 2
37

Materialet Audio-Vizuale

MODULI 3
37

Vlerësimi Online

MODULI 4
37

Sistemi për Menaxhimin e Mësimit

MODULI 5
37

Hyrje në mësimin digjital

Moduli 1
 •  

Metodat e mësimdhënies digjitale

Moduli 2
 •  

Materialet Audio-Vizuale

Moduli 3
 •  

Vlerësimi online

Moduli 4
 •  

Sistemi për Menaxhimin e Mësimit

Moduli 5
 •  

Mësimdhënia online në nivelin e duhur

KCDE
 • Hyrje në mësimin online​
 • Metodat e Mësimdhënies Online​
 • Materialet Audio-Vizuale​
 • Vlerësimi Online​
 • Sistemi për Menaxhimin e Mësimit​
Popular

Mësimdhënia online në nivelin e duhur

Modulet

Hyrje në mësimin online​

Moduli 1

Metodat e Mësimdhënies Online

Moduli 2

Materialet Audio-Vizuale

Moduli 3

Vlerësimi online

Moduli 4

Sistemi për Menaxhimin e Mësimit

Moduli 5

Puna bazë dhe hulumtimi për të informuar sektorin e e-learning në Kosovë, si dhe për të mbështetur suksesin e studentëve dhe edukatorëve përmes platformave të mësimit online dhe të përzier

Publikime

Partnerët tanë

KREN
HERAS
VORAE
Ipko Foundation
sq