Rreth nesh

Kush jemi ne? Qfare bejm ne? Pse ne e bejm?

Qendra Kosovare për Edukim Dixhital (QKDE) është një organizatë jofitimprurëse që ofron burime arsimore dhe trajnime përmes platformave online për njerëz nga prejardhje dhe rajone të ndryshme socio-ekonomike. Këto organizata synojnë të promovojnë akses të barabartë në arsim dhe trajnime të aftësive, veçanërisht për ata që përballen me barriera ndaj arsimit tradicional, si kufizimet financiare ose kufizimet gjeografike.

Puna në ekip

Rritje. Inovacioni. Besim

Our Ekipi Kuotat

“Arsimi është pasaporta për të ardhmen, sepse e nesërmja u përket atyre që përgatiten për të sot”

E. A.

"Gjëja e bukur e të mësuarit është se askush nuk mund ta heqë atë nga ju."     

A. U.

"Edukimi nuk është mbushja e një kovaje, por ndezja e një zjarri."                                       

Gj. K.

Abonohu tani

Për përditësimet e industrisë, rrjetet dhe sinjalizimet e tendencave në kutinë tuaj hyrëse.

Eja dhe na vizitoni