MODULI 5

OBJEKTIVAT E MODULIT 5 :

mësoni si të krijoni një kurs/lënd dhe do të shihni si mund të editohet dhe menaxhohet.

mësoni si të integrohet përmbajtje mësimore nga PHET në Moodle.

mësoni si të integrohet një shembull i power-point në Moodle

shihni si mund të bëhet subscription në Moodle apo instalimi lokal.

prezantoni një njësi mësimore online që e keni përgaditur gjatë moduleve paraprake.

KOHA E FILLIMIT TE MODULIT :

Ditë
Orë
Minuta
Sekonda

PROGRESS BAR :

10%

60%

100%

Butonat e shfaqur më poshtë janë te çasshëm per kyçje brenda trajnimit për të githë pjesëmarrësit e regjistruar.

Nëse nuk jeni të regjistrual, ju lutem