APLIKIMI

Informata për aplikim

Përmes programit ‘Mësimdhënia online në nivelin e duhur’ do të synohet zhvillimi i shkathtësive rreth edukimit digjital dhe shkathtësive tjera rreth mësimit online. Përmirësimi i vazhdueshëm i praktikave të mësimdhënies do të përkthehet në zhvillimin afatgjatë të nxënësve. 

Ky progam trajnimi është i hapur për të gjithë të interesuarit me veqanti për mësimdhënëse/mësimdhënës të cilët dëshirojnë të përfitojnë njohuri përmes trajnimeve virtuale.

 

Thirrja është e hapur për mësimdhënësit nga gjithë Kosova.

Programi është i njohur dhe i akredituar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Tekonologjise dhe Inovacionit, si i tillë është i barazvlershem me 30 pike totale – apo 30 kredi për mësmidhnënësit të cilët e përfundojnë programin me sukses.

Çmimi promocional për tre muajt e parë do të mbahet në 150EUR apo rreth 20% zbritje nga çmimi i rregullt i programit.

Në rast se keni problem me Google Form, ju lutem klikoni këtu për të plotësuar aplikimin .