Skip to content

MODULI 4

OBJEKTIVAT E MODULIT 4:

informoheni rreth vlerësimit online.

njoftoheni me metoda të vlerësimit online.

analizoni Taksonominë e Bloomit dhe ndërlidhjen e saj me vlerësimin.

informoheni rreth veglave të ndryshme të vlerësimit online.

analizoni metoda të ndryshme të vlerësimit online.

analizoni forma të ndryshme të vlerësimit të krijuara online.

krijoni forma të ndryshme për vlerësimin online të nxënësve përmes Moodle.

KOHA E FILLIMIT TE MODULIT :

Ditë
Orë
Minuta
Sekonda

PROGRESS BAR :

10%

60%

100%

Butonat e shfaqur më poshtë janë te çasshëm per kyçje brenda trajnimit për të githë pjesëmarrësit e regjistruar.

Nëse nuk jeni të regjistrual, ju lutem

en_US