FAQ

Çmimi promocional për tre muajt e parë do të mbahet në 150EUR apo rreth 20% zbritje nga çmimi i rregullt i programit.

Programi është i njohur dhe i akredituar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Tekonologjise dhe Inovacionit, si i tillë është i barazvlershem me 30 pike totale – apo 30 kredi për mësmidhnënësit të cilët e përfundojnë programin me sukses.