Skip to content
Kosovo has the unique opportunity to reimagine how "e-learning" can engage and inspire students from all walks of life
Kosovo has the unique opportunity to reimagine how "e-learning" can engage and inspire students from all walks of life.
Kosovo has the unique opportunity to reimagine how "e-learning" can engage and inspire students from all walks of life.
Kosovo has the unique opportunity to reimagine how "e-learning" can engage and inspire students from all walks of life.
Previous
Next

Access to education for every child

Kosova Center for Distance Education – Mëso Online (KCDE) is a Kosova non-profit organization which provides in-service teacher professional development training in online learning, and facilitates digitalization of the education sector in the country through research and advocacy engagement.

Mëso Online was founded as a pilot-project on distance education in 2016 and registered as an NGO in 2018 with the mission to diversify the means and alternatives of teaching and learning from traditional to blended-learning.

Connect-Ed Kosova Tracking System serves as a tool to help us identify and bridge the digital divide among school-children in need.

IDENTIFIED CASES
1
COLLECTED ASSETS
1
DISTRIBUTED ASSETS
1

Connect-ed Kosova Tracking System

Ai identifikon numrin e fëmijëve që kanë mbetur pas për shkak të ndarjes dixhitale dhe shërben si një platformë që do të ndihmojë në tejkalimin e ndarjes dixhitale mes fëmijëve në Kosovë.

Sistemi ka tre komponentë kryesorë:

 

Rastet e identifikuara – tregoni numrin e nxënësve shkollorë për komunë që nuk kanë mundur të ndjekin mësimin në distancë ose elektronik gjatë pandemisë

Asetet e mbledhura – tregoni numrat realë të aseteve të grumbulluara nga donacionet

Asetet e shpërndara – janë të lidhura drejtpërdrejt me kategorinë e 'rasteve të identifikuara' për të parë ndikimin në kohë reale që të gjithë donatorët po bëjnë për këta fëmijë në nevojë

Partnerët tanë

sq