NEWS

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social më 20 prill 2022.Veprimtaria synonte ngritjen …

Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur është hapur thirrja për grupin e tretë të mësimdhënësve për aplikim në …

Qendra Kosovare për Arsim në Distancë është bërë zyrtarisht anëtare e re e Digital Learning Collaborative. Digital Learning Collaborative ekziston që të …

Me datën 4 Gusht u bë hapja zyrtare e qendrës së parë për mësim në distancë – Kosova Center for Distance Education (KCDE). …

Qendra për Arsim në Distancë (KCDE)  në kuadër të programit Connect-ed Kosova me 18 Shkurt lansoi “Sistemin e Gjurmimit të Connect-ed Kosova”. Sistemi …