NEWS

Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur i akredituar nga MASHTI është hapur thirrja për aplikim në trajnim i cili …

Qendra e Kosovës për Mësim në Distancë (KCDE) ka mbajtur diskutimin e udhëzuar me temën “Mësimi Digjital në Kosovë”, në kuadër të …

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur është hapur thirrja për grupin e tretë të mësimdhënësve për aplikim në …

Nata e Diskutimit dhe Filmit synon të shpërfaq rëndësinë e situatave shembullore në historinë e arsimit. Folësi në këtë event, Avni Mustafa …

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social më 20 prill 2022.Veprimtaria synonte ngritjen …