Thirrje për aplikim | Call for application

Thirrje për aplikim 📣

Projekti Connect-Ed Kosova, i implementuar nga Qendra Kosovare e Mësimit në Distancë (KCDE) – Mëso Online, është duke ofruar mjete dixhitale (Llaptop, Ipad ose PC), për fëmijët e shkollave fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë, të cilët vijnë nga familjet me status të rënduar socio-ekonomik.

Për të aplikuar për këtë mundësi, ju duhet të përpiloni një ese të shkurtër lidhur me temën:

Çka mendoni për mësimin online?

Përcjellur nga informatat në vijim:
Shkolla/Komuna
Niveli i klases

Aplikimi mund të bëhet përmes shkrimit të letres me dorë të lirë, të fotografohet dhe të dorzohet (nga familja apo mësimdhënësit) në email adresen: gjina.kacaniku@mesoonline-ks.org

Ose të shkruhet direkt, nëse ipet mundësia, përmes faqes www.mesoonline-ks.org/apply-for-computers/

Apliko përmes vegzës në web-faqe zyrtare www.mesoonline-ks.org/apply-for-computers/

Leave a Reply

Your email address will not be published.