Discussion & Movie Night

Nata e Diskutimit dhe Filmit synon të shpërfaq rëndësinë e situatave shembullore në historinë e arsimit. Folësi në këtë event, Avni Mustafa – drejtor prane Roma Versitas Kosova, do të tregojë se si individët mund të arrijnë ndryshime shoqërore duke tejkaluar sfidat e përditshme. Për… Read More »Discussion & Movie Night

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social më 20 prill 2022.Veprimtaria synonte ngritjen e një rrjeti grantesh për projektet e zgjedhura dhe dhënien e informacionit mbi kërkesat e raportimit. Punëtoria u hap zyrtarisht nga Znj. Louise… Read More »HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social

Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur është hapur thirrja për grupin e tretë të mësimdhënësve për aplikim në trajnim i cili implementohet nga Kosova Center for Distance Education i mbështur nga GIZ. Kjo thirrje është për të gjithë mësimdhënësit e shkollave… Read More »Thirrje për aplikim

Lansimi i Sistemit të Gjurmimit “ConnectEd Kosova Tracking System” të Qendrës për Arsim në Distancë (KCDE)

Qendra për Arsim në Distancë (KCDE)  në kuadër të programit Connect-ed Kosova me 18 Shkurt lansoi “Sistemin e Gjurmimit të Connect-ed Kosova”. Sistemi i Gjurmimit është zhvilluar si pjesë e projektit Techstitution 4.0, i cili financohet nga UNICEF Zyra në Kosovë dhe Austrian Development Agency, që… Read More »Lansimi i Sistemit të Gjurmimit “ConnectEd Kosova Tracking System” të Qendrës për Arsim në Distancë (KCDE)