Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur i akredituar nga MASHTI është hapur thirrja për aplikim në trajnim i cili implementohet nga Kosova Center for Distance Education. Kjo thirrje është për të gjithë mësimdhënësve në Kosovë. Modulet e trajnimit përfshijnë:  Hyrje në platformat… Read More »Thirrje për aplikim

I nevojshëm investimi në mësimin digjital – 1 kompjuter për 35 nxënës

Qendra e Kosovës për Mësim në Distancë (KCDE) ka mbajtur diskutimin e udhëzuar me temën “Mësimi Digjital në Kosovë”, në kuadër të projektit Zhvillim Inovativ për Avancimin e Arsimit (IDEA 2022). Të pranishëm ishin ekspertë të arsimit digjital, përfaqësues të institucioneve të arsimit, organizata të… Read More »I nevojshëm investimi në mësimin digjital – 1 kompjuter për 35 nxënës

Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur është hapur thirrja për grupin e tretë të mësimdhënësve për aplikim në trajnim i cili implementohet nga Kosova Center for Distance Education i mbështur nga GIZ. Kjo thirrje është për të gjithë mësimdhënësit e shkollave… Read More »Thirrje për aplikim

Discussion & Movie Night

Nata e Diskutimit dhe Filmit synon të shpërfaq rëndësinë e situatave shembullore në historinë e arsimit. Folësi në këtë event, Avni Mustafa – drejtor prane Roma Versitas Kosova, do të tregojë se si individët mund të arrijnë ndryshime shoqërore duke tejkaluar sfidat e përditshme. Për… Read More »Discussion & Movie Night

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social

HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social më 20 prill 2022.Veprimtaria synonte ngritjen e një rrjeti grantesh për projektet e zgjedhura dhe dhënien e informacionit mbi kërkesat e raportimit. Punëtoria u hap zyrtarisht nga Znj. Louise… Read More »HERAS Plus mbajti Punëtorinë Fillestare për Grantet e Skemës së Granteve të Vogla të Dimensionit Social

Thirrje për aplikim

Në kuadër të programit Mësimdhënia Online në Nivelin e Duhur është hapur thirrja për grupin e tretë të mësimdhënësve për aplikim në trajnim i cili implementohet nga Kosova Center for Distance Education i mbështur nga GIZ. Kjo thirrje është për të gjithë mësimdhënësit e shkollave… Read More »Thirrje për aplikim